Project Description

Zadanie: Tvorba webstránky

Gastroenterologické centrum ASSIDUO nás opätovne oslovilo so žiadosťou o prípravu novej webstránky. Vzhľadom na to, že sa centrum rozrástlo o poroktologickú kliniku vznikla potreba novej webstránky, ktorej kľúčové charakteristiky boli jednoduchosť v používaní, korelácia s korporátnou identitou a orientácia na pacientov centra.

Prejsť na ASSIDUO.sk

Realizácia

Webstránku sme opätovne pripravili v našom vlastnom CMS systéme kde sme s využitím viacerých modulov pripravili viacjayzčnú, komplexnú a modernú webovú prezentáciu, ktorá splnila všetky očakávania klienta. O výsledku sa môžte presvedčiť sami:

Assiduo.sk

Chcem podobné riešenie!