Project Description

Zadanie: Redesign webstránky

Náš stály klient nás opakovane oslovil so žiadosťou o aktualizáciu webstránky. Zadanie bolo zrejmé, a síce aktualizácia existujúcej grafiky pre súlad s korporátnou identitou a orientácia webstránky na predstavenie produktového portfólia.

Prejsť na Enovia.sk

Realizácia

Prvým krokom pri realizácií bolo upustenie od stávajúceho CMS Joomla! a migrácia webstránky na náš vlastný CMS systém, ktorý bol pre klienta efektívnejší. Grafický design je orientovaný na promovanie produktov a prodil spoločnosti, pričom bol vhodne doplnený o blog.

EnoVia.sk

Chcem podobné riešenie!