Zadanie: Tvorba webstránky

Zadaním klienta bolo prevádzkovanie e-shopu venovaného najdôležitejším členom našej spoločnosti, deťom. Atraktívne vzhľad web stránky spolu s jej funkčnosťou boli prioritou.

Realizácia

Na základe požiadaviek klienta sme implementovali ecommerce platformu Magento, ktorá bola napojená na platobnú bránu GoPay.