Project Description

Zadanie: Tvorba printového katalógu produktov

Pre dodávateľa vín sme realizovali kompletný, viac ako 140 stranový, katalóg produktov, ktorý obsahovak kompletnú hierarchiu, popisy produktov, mapy jednotlivých oblastí. Súčasťou bol aj návrh obálky katalógu a kompletné grafické spracovanie.

Chcem podobné riešenie!