Project Description

Zadanie: Tvorba webstránky

Návrh homepage reštaurácie Fou Zoo. Individuálne spracovaná požiadavka klienta pre výberové konanie. Cieľom návrhu bolo reprezentovať potrebu reštaurácie odlíšiť sa a zároveň sa otvoriť klientele. Pri návrhu boli zohľadnené piliere klienta. Kvalita spracovania, inovatívnosť a funkčnosť. Design bol tvorený v jednotlivých vrstvách pre zabezpečenie efektu paralax.

Chcem podobné riešenie!