Zadanie: Tvorba aplikácie

Klient nás oslovil so žiadosťou pre tvorbu aplikácie, ktorej hlavnou funkciou bol monitoring a dohlad nad automatickými umývacími linkami pre nákladné vozidlá. Aplikácia mala poskytovať intuitívne rozhranie pre sledovanie a monitoring poruchových stavov, úrovne chemikálií ako aj obsahovat bázu znalostí pre jej operátorov.

Realizácia

Aplikácia bola prepojená na dva databázové zdroje, ktoré ju plnia dátami. Poruchové stavy sú operátorom reportované notifikačnými emailami a SMS správami. Báza znalostí má implementované Google Text-to-speech API, ktoré bolo použite na transkripciu hovoreného slova na text.

RRWWash.com