Zadanie: Tvorba prezentačnej webstránky Appbook.sk

Pre náš projekt rezervačného systému pre plánovanie, optimalizáciu a manažment termínov vyšetrení pre lekárov a zdravotné zariadenia sme potrebovali vytvoriť modernú prezentačnú webstránku, spĺňajúcu všetky štandardy kladené na súčasné webové aplikácie.

Realizácia

Web sme postavili na CMS systéme, pripravili responzívny layout, ktorý zabezpečuje dostatok prvkov pre informovanie návštevníka o všetkých náležitostiach systému.

Appbook.sk